Home > Error Code > Psa Diagnostics Error Codes

Psa Diagnostics Error Codes

Contents

Unable to [s] testable memory C. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Repeat the PSA diagnostics. PSA NA ePSA 2000-0414 Cables - [s] not detected. (Kablar – [s] hittades inte.) Inverteringskabel hittades inte. http://spamdestructor.com/error-code/ps2-error-codes.php

Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. PSA NA ePSA 2000-0714 Heat Sink - Heat sink clip not installed. (Kylfläns – Kylflänshållare har inte installerats.) BIOS identifierade att kylflänshållaren inte har installerats. Obs! If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8016 Diagnostics - Battery - unable to retrieve battery health The motherboard BIOS revision may not be current.

Dell Error Beep Codes

Repeat the PSA diagnostics. Use the list provided in the next section to see what the error code means. Repeat the PSA diagnostics. Uppdatera till senaste BIOS.

  1. PSA NA ePSA 2000-0149 Optical Drive - No drive detected. (Optisk enhet – Ingen enhet hittades.) CD- eller DVD-disken indikerar ett fel.
  2. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.
  3. Starta till BIOS och se om det går att justera ljusstyrkan där, utanför Windows Uppdatera till senaste BIOS.Upprepa PSA-diagnostiken.
  4. The diagnostics program has run an external module, which has reported an unusual error.
  5. If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8011 USB Device Diagnostics - Invalid status returned from the device The attached USB device is returning an invalid status to
  6. Power the system off, reseat any cable connection and check the BIOS to ensure that the touchpad or mouse has not been disabled.
  7. Disconnect any USB devices and run the diagnostic again.

PSA 1000-0145 ePSA 2000-0145 PSA Hard Drive - Timeout waiting for Drive Self Test to complete. (PSA-hårddisk – Timeout väntar på enhetssjälvtest.) ePSA Hard Drive - Self test did not complete. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Obs! Dell Epsa Pre-boot System Assessment Update to the latest BIOS version.

Reflash latest BIOS. Upprepa PSA-diagnostiken. Uppdatera till senaste BIOS. PSA 1000-0334 and PSA+ 2000-0334 - User reported that graphics patterns were not displayed correctly.

If no 2000-0123 memory error & If diagnostics fail again after the BIOS is current, contact Technical Support to resolve the problem. Dell Validation Code Repeat the PSA diagnostics. Clear Log. Turn off the system and reseat the memory modules.

Dell Epsa Error Codes

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. http://microsoftgeek.com/?p=103 PSA NA ePSA 2000-0245 System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moderkort – USB-enhetens tidsgräns överskreds för svar från enheten) Ett fel som kan omfatta USB-styrenhet Dell Error Beep Codes Upprepa PSA-diagnostiken med laddaren ansluten enligt anvisningarna i testet. Dell Epsa Diagnostics Om systemet är bärbart kopplar du från och sätter tillbaka hårddisken.

Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. Get More Info Contact Us Error Code Error Message Link to Possible Fix PSA+ 1000-0412 Hardware Detect Error - Auxiliary LCD cable not detected. PSA NA ePSA 2000-0133 Battery - the battery cannot supply sufficient power An error occurred during the tests that may involve the main system board or battery of the system. Om fältet ser normalt ut trycker du på Yes (ja) Du kan få det här felmeddelandet om du av misstag svarade No (nej) istället för Yes (ja) på färgtestet. Dell Error Code 2000-0142

Reseat CMOS battery CMOS battery System Board ePSA 2000-0221 ePSA: Timer - Interval timer not functional Flash the latest BIOS and retry the diagnostics. Check for latest BIOS. Upprepa PSA-diagnostiken. useful reference If failure continues,, contact Dell Technical Support PSA 1000-0333 ePSA 2000-0333 PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response ePSA Video - User provided no input for graphics

If failure continues, contact Dell Technical Support PSA NA ePSA 2000-8155 Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], data read does not match data written Try different tape drive Dell Error Code 2000-0333 The motherboard BIOS revision may not be current. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

If no 2000-0123 memory error & If diagnostics fail again after the BIOS is current, contact Technical Support to resolve the problem.

Uppdatera till senaste BIOS. Upprepa PSA-diagnostiken. Koppla från och sätt tillbaka CMOS-batteriet. Epsa Pre-boot System Assessment Hard Drive Error You can access the PSA by pressing the key during POST.

Upprepa PSA-diagnostiken. Dell Diagnostics Results The biggest value of Dell Diagnostics is that it helps you decide if a problem is hardware or software. Thermals (Portables) Event Log Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion/Cause ePSA 2000-0314 Thermal: The (S) reading (DC) exceeds the thermal limit. this page Update to the latest BIOS version.

Följ helt enkelt anvisningarna för att slutföra processen. Repeat the PSA diagnostics. All PAID features are not available on all systems Memory Diagnostics The MpMemory Diagnostics are a series of tests that are now available with the Dell 32-bit Diagnostics. Upprepa PSA-diagnostiken.