Home > Error Code > Psa Error 0147

Psa Error 0147

Contents

Kör diagnostiken igen om både de vertikala och de horisontella färgfälten visades utan förvrängningar, linjer och färgproblem. Uppdatera till senaste BIOS. One thing you must do in order to fix the problem, it is to uninstall all the newest software you added in your computer and as you finish the whole thing, Thanks!? 6 answers Do you use laptop or pc?? 103 answers Dropped laptop on the floor.? 4 answers Terms Privacy AdChoices RSS TomDownload Search Primary Menu Skip to content Sitemap Search get redirected here

Hard Drive 0 Error Message: 2000-0146? Bob. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Hämta tillverkningsinformation från hårddisken.

Dell Optical Drive Error Code 0147

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Uppdatera till senaste BIOS. Obs!

PSA 1000-0222 ePSA 2000-0222 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts. (PSA-moderkort – Intervalltimerkanal 0 (läge 0) genererar inte Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Dell Epsa Error Codes Se om det finns en uppdatering av fast programvara för systemet på http://www.dell.com/Support/.

Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Du hittar anvisningar i servicehandboken.) Byt ut skadade kablar och enheter. Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Русский Türkçe 简体中文 Lösa Dell error code 0142 (2000-0142) hard drive faulty - how much will it cost to get this fixed? https://www5.nohold.net/Dell/ukp.aspx?pid=31&login=1&userrole=USen&ruleid=2599 PSA NA ePSA 2000-0244 System board - USB device failed with return code 0x[x] (Moderkort – Ett fel har inträffat med USB-enheten och koden 0x[x] returnerades) Ett fel som kan omfatta

PSA NA ePSA 2000-0512 Fan - the (s) fan is running faster than expected (Fläkt – hastigheten för (s)-fläkten är högre än förväntat) Det här kan vara ett problem med moderkortet, Dell Error Code 2000-0142 PSA NA ePSA 2000-0722 Memory - Previous uncorrectable memory error. (Minne – Tidigare minnesfel som inte kan korrigeras.) BIOS identifierade ett minnesproblem som inte kan korrigeras på en tidigare start. Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen.

  1. Alla system: Om felet kvarstår ser du till att diskens fasta programvara och BIOS är uppdaterade.
  2. U.S.
  3. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.
  4. Broken Hard drive?
  5. Uppdatera till senaste BIOS.

Dell Error Code 0147 Spindle Test Failed

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. recommended you read More questions PLEASE HELP. Dell Optical Drive Error Code 0147 Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Du hittar anvisningar i servicehandboken.) Byt ut skadade kablar och enheter. Error Code 0147 Opu Test Failed PSA NA ePSA 2000-0327 LCD panel - unable to use BIOS interface (LCD-skärm – det gick inte att använda BIOS-gränssnittet) BIOS-skärmen visas inte på rätt sätt på LCD-skärmen, och BIOS-skärmen syns

Felen 2000-0326 och 2000-0415 kan också rapporteras felaktigt om vissa typer av LCD-kablar finns kopplade. När du ringer in eller rapporterar en felkod online kan du bli ombedd att uppge valideringskoden eller statuskoden, förutom den faktiska felkoden. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. PSA 1000-0144 / PSA+ 2000-0144 ---- No support for Drive Self Test.5. Optical Drive 0 Self Test Opu Test Failed

Systemet har dock självreparerats. Have a manual for PC Laptops? PSA NA ePSA 2000-0151 Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] (Hårddisk – Felaktig status = [x] [s]) SMART Predictive Failure (förutsägbart fel vid SMART) anger att det inte gick Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Hard Drive space error? Dell Error Code 2000-0151 the error code 2000-0147 appears when I run the diagnostics. Upprepa PSA-diagnostiken.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Contact Us PSA+ 2000-0112 CPU (x): Processor machine check exception error. Om felet kvarstår ser du till att enhetens fasta programvara är uppdaterad. Contact Us PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322 Error accessing the LCD inverter. Dell Error Code 2000-0333 PSA 2000-0233 ePSA 2000-0233 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating. (PSA-moderkort – Sekundräkningen för realtidsklockan uppdateras inte.) ePSA RTC - 'seconds' count

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dale Powell 232.330 προβολές 6:44 Dell Inspiron 13 7000 2 in 1 Review 2015 - Διάρκεια: 8:33. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Matthew Graham 8.427 προβολές 1:33 ePSA Pre boot system assessment - Διάρκεια: 0:58.

Mean you have an unreadable CD in the tray at bootup Question about Inspiron 1525 Laptop 1 Answer How to fix error code 2000-0147 ...0147 error which is related to a PSA 1000-0142 ePSA 2000-0142 PSA Hard Drive - Drive self test failed. (PSA-hårddisk – Enhetssjälvtest misslyckades.) ePSA Hard Drive - Self test unsuccessful. (ePSA-hårddisk – Det gick inte att utföra självtestet.) Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Request you to try following the below steps which might helps: (1)Update BIOS using this link: http://dell.to/1lmLBVO BIOS (2)Reseat CD/DVD drive by ...