Home > Error Code > Psa Error Codes List

Psa Error Codes List

Contents

General IT Stuff Post navigation ← Accessing a Shared Mailbox Using Entourage 2008 Subscribing to Public Folders/Calendars → FashionBuzz © 2015 | All Rights Reserved Theme by Flythemes

www.peugeotmt.co.uk PSA A read of the keyboard controller's test port returned all ones. Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt). Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. get redirected here

Desktopsystemen: als in het systeem geen PCI-E grafische adapter is geïnstalleerd, plaatst u de kaart opnieuw en sluit u eventuele interne stroomverbindingen weer aan op de kaart. PSA NA ePSA 2000-0411 Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). How to Use a Free Yahoo Mail Account with Outlook ... NIC Motherboard 3B00-054B nic.mdm NIC Bus Master Test Receive frame failed. http://www.dell.com/support/Article/us/en/04/266787

Dell Error Beep Codes

Expected a 'data' checksum of %Xh but found %Xh. off-line data collection was suspended by a host command Hard Drive Cable Motherboard 0FXX-XX4C disk.mdm S.M.A.R.T. PSA 1000-0212 / PSA+ 2000-0212 ---- CMOS failed the pattern test.2.

Verwijder de CMOS-batterij en plaats deze terug. CD/DVD Drive Remove and reinstall the CD/DVD Drive for the error codes:

1000-0147 2000-0147 1000-0148 2000-0148 2000-0149 2000-0152 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace BIOS Floppy Drive Motherboard 1100-0323 diskette.mdm Diskette Drive Read Test The diskette is write protected. Dell Error Codes Lights U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Herhaal de PSA-diagnose. Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive PSA 1000-0146 ePSA 2000-0146 Hard Drive - self test log contains previous errors (Harde schijf - zelftestlogboek bevat eerdere fouten). Newer Post Older Post Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Total Pageviews Pages Home Issues ► 2016 (1) ► August (1) ► 2015 (6) ► November (1) ► August (5) ► More about the author PSA NA ePSA 2000-0150 replaced 2000-0141 (ePSA 2000-0150 heeft 2000-0141 vervangen) Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd).

Memory Remove and reinstall the memory for the error codes:

1000-0122 1000-0123 2000-0123 Please see the Service manual for instructions on how to remove and replace the memory. Dell Error Code 2000-0151 Herhaal de PSA-diagnose. ePSA 2000-0123 ePSA: Memory- integrity test discrepancy. (s) Power down system, re-seat memory DIMMS. Link to Fix PSA 1000-0312 Keyboard test timed out waiting for keyboard response.

  • Verwijder de optische schijf en plaats deze opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
  • Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk.
  • Fan(s) Systems Board Memory (All Systems) Memory Test/Memory (Desktop and Notebook) Error Number Error Message Action to be Taken Conclusion Retry the diagnostic after a part replacement to evaluate it.
  • Link to Fix PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326 LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF.

Dell Diagnostics Error Codes Hard Drive

Motherboard 2A00-011D ir.mdm Slow IR register test IR port is not working properly. http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/psa%20eobd%20p%20codes.html PSA NA ePSA 2000-0711 Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd). Dell Error Beep Codes Rerun the diagnostic. Dell Epsa Error Codes SMI handler returned error (%xh) while trying to retrieve the device state.

System Board ePSA 2000-0242 ePSA: System board - Interrupt controller, IRQ = (d): (s) not detected Flash latest BIOS and re-try the diagnostics. http://spamdestructor.com/error-code/pppoe-error-codes-list.php NIC Motherboard 3B00-013D nic.mdm NIC Register Test Low level error adapter failure. Floppy Drive Motherboard BIOS 1100-0326 diskette.mdm Diskette Drive Read Test A data error which could not be corrected was detected at %s Diskette Floppy Drive Motherboard 1100-0327 diskette.mdm Diskette Drive Read Floppy Drive Motherboard 1100-0429 diskette.mdm Diskette Drive Write Test A seek to position %s failed. Dell Error Code 2000-0333

Additive minimum level wait. Retry the diagnostics.CablesVideo CardSystem Board.ReplyDeleteAdd commentLoad more... Controleer de LCD-stekker en -kabels. useful reference Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Epsa Pre-boot System Assessment Hard Drive Error Low value received.1 P1289 Cylinder head temp sensor High input EW10J4S - Dual inlet. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.

Check that charger is connected to the computer or replacing it.

Voer de tests dan opnieuw uit nadat u het dock hebt verwijderd. Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Probeer in geval van een laptop de harde schijf opnieuw te installeren. Dell Laptop Error Codes N/A ePSA 2000-8137 ePSA: Charger - The charger is not supplying power User Error Re-seat battery.

Motherboard 2A00-0433 ir.mdm Fast IR register test IR port is not working properly. Motherboard 2A00-0432 ir.mdm Fast IR register test IR port is not working properly. Herhaal de PSA-diagnose. this page Het gebeurtenislogboek van het IPMI-systeem is om diverse redenen vol of de registratie is gestopt omdat er te veel ECC-fouten zijn opgetreden.

De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij Zorg ervoor dat u vragen die tijdens de diagnose worden gesteld correct beantwoordt. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen. Herhaal de PSA-diagnose Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool.

ePSA 2000-0313 ePSA: Touchpad - pointing stick/touchpad not detected TSS: Power down system. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. NIC Motherboard 3B00-0120 nic.mdm NIC Register Test EEPROM failure detected. Link to Fix PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143 Drive Smart read command failed.

Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Powered by Blogger. Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies). Floppy Drive Motherboard 1100-021D diskette.mdm Diskette Drive Seek Test The change line event did not occur.

Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie. Adapter command timeout error. Floppy Drive Motherboard 1100-042A diskette.mdm Diskette Drive Write Test An operation on the drive timed out.

P1538 Intake manifold runner control (Bank 2) Stuck open P1539 Power to A/C clutch circuit Overcurrent P1540 Air bypass valve circuit malfunction P1543 Air conditioning compressor cut-off circuit P1549 IMCC circuit